Russian Blue

- katterasen som har overlevd alle motenykker

 

 


Russian Blue betegnes ofte som katterasen for kunst- og kulturkjennere.
Feinschmeckerens katt.
Begrepet feinschmecer forklares gjerne som en som er en kresen kjenner av noe,
f.eks. mat, drikke, litteratur eller kunst.
Da er det kanskje ikke så rart at katten fortsatt
er bevart noenlunde lik den opprinnelig russiske katten.


Rasen beskrives som en vakker, slanktypet katt
med plysjaktig pels i varierende blåtoner.
En mellomblå farge foretrekkes.
Dekkhårene er sølvtippede og gir katten et vakkert sølvaktig skjær.
Øynene skal være smaragdgrønne og det sies at
de svenske og norske kattene har spesielt vakker øyenfarge.

Katter fra Arkangels
Det sies at blå, slanktypede korthårskatter kom til England med båter som bl.a. førte tømmer fra Arkangels i Russland - kanskje allerede så tidlig som på 1600-tallet. Kattene skilte seg ut fra de lokale britiske kattene med samme farge (British Blue) ved at de var slankere og hadde en mer sølvaktig farge på pelsen. Etterhvert oppsto begrepet Russian Blue for å skille dem fra den kraftigere, britiske kattetypen.

De fleste katteraser, slik vi kjenner dem i dag, har blitt renavlet i England - så også med Russian Blue. Arkhangelsk katten ble også tatt vare på og renavlet. Man antar derfor at grunnlaget faktisk var russiske katter slik de har vært kjent i århundrer og beskrevet i historier og sagn.

Det sies at de blå kattene av russisk herkomst som kom til England hadde to typer, en grovbygd og en slanktypet. Det var den slanktypede katten med grønne øyne som ble videreført i oppdrettet av Russian Blue. Et eksisterende bilde av en av de første avlshannene, Bayard, viser dog en grovbygd katt som bare hadde hodeformen til felles med dagens russere. Denne katten hadde russiske foreldre ved navn Olga og Vladimir.

Annen verdenskrig gikk hardt utover rasen (som den gjorde for de fleste rasene), men iherdige oppdrettere klarte å gjenoppbygge bestanden, slik at Russian Blue etterhvert kunne eksporteres over hele verden. Blant de mest kjente oppdretterne var Marie Rochford med Dunloe-kattene som også kan gjenfinnes i de nordiske linjene.
Tsarens kjæledyr - et lykkedyr
De blå russiske kattene var så skattet, at de ble gitt som gaver av Tsaren til personer som hadde så mye gods og gull at det var vanskelig å finne noe annet dyrebart å gi bort. Noen av kattene som havnet i England kom faktisk også som slike gaver fra Tsarens hoff.

I en gammel, russisk bønn om huslig lykke, er den lille blå katten spesielt flettet inn. Det sies at den har vært kjent siden vikingtiden og ble spesielt verdsatt for sin renslighet, klokhet og deilige karakter.
Katter med russisk avstamning også islandsk nasjonalkatt?
Skriftlige kilder fra 1905 beskriver en islandsk katt som stemmer nøye overens med nordrussiske blå katter. Forfatteren av verket, som handlet om Island og Færøyene, var engelsk og hadde allerede sett liknende katter i England, fordi renavlingen av russerne allerede hadde foregått der siden 1860-årene. I verket konkluderes det med at den blå fargen synes å være knyttet til de arktiske og subarktiske områdene og det dras sammenlikninger med blåharen og blåreven.
Russian Blue oppdrettet i Norden
Starten på det nordiske oppdrettet av Russian Blue finner vi i Danmark som startet med en hunnkatt ved navn Pieretta, født i 1941 og første gang utstilt i Stockholm 1944. Eieren var W.Schäffer som forøvrig også ble den første nordiske dommer på rasen. Pierettas herkomst er ikke kjent, men man antar at hun var en vanlig blågrå katt med grønne øyne som på grunn av krigstilstanden likevel ble akseptert som et eksemplar av rasen Russian Blue. Det sies at W.Schäffer importerte henne fra Finland.

Pieretta ble parret med en brunmasket siameser som hadde dilusjonsgen og kunne gi blå avkom. Hans navn var Longfellow of Annam. Pieretta fikk få avkom, deriblant Muzette of Rossia og Casimir von Elsdorf, som begge var blå, og ble stamforeldre til de første danske Russian Blue.

Noen få år senere ble de blåmaskede siamesere mer vanlige, og man ville danne en frisk Russian Blue linje ved å parre med blåmasket siameser. Et avkom etter disse parringene, Hans af Bellahøj ble internasjonal champion og en ny Russian Blue stamme var etablert.

Rasen kom til Sverige i 1947 da Karin Olsson kjøpte Anita af Finlandia av danske Lis Langberg. Dette skulle bli starten på et suksessrikt svensk oppdrett (av Olsenburg) som gjorde de skandinaviske Russian Blue kattene meget berømt. Kattene fra disse to oppdretterne (Finlandia og Olsenburg) må ha vært meget flotte, fordi den meget strenge engelske dommer Brian Stirling-Webb, på en utstilling i Danmark i 1951, beskrev dem i meget rosende vendinger. Han beklaget sterkt at han måtte avstå fra å ta noen av dem med seg hjem til England! Det som er interessant er at disse kattene kan føres tilbake til kun fire dyr. Samtlige skandinaviske Russian Blue kan føres tilbake til disse to første oppdretterne.

Marianne Stade med stamnavnet Skvallargränds har hatt stor betydning for rasens utvikling. Hun har oppdrettet mange klassiske, vakre russere. Hennes grundige avlsarbeide og engasjement har hatt stor betydning for rasens popularitet i Skandinavia. Hun var en av stifterne av den svenske Russian Blue klubben.

De skandinaviske russerene er så ettertraktet at de eksporteres over hele verden, bl.a. til USA, Japan, Frankrike, Belgia, Danmark.
Noen forskjeller på skandinavisk og engelsk "look"
Årsaken til de skandinaviske kattenes popularitet er kanskje at de er kjent for en fantastisk øyenfarge. De skandinaviske kattene har også en bedre øreplassering - lavere satt. De engelske kattene har noe høyere plasserte ører, men kan ha noe bedre pelskvalitet.

Russerens pels er helt unik. Den er dobbel, plysjaktig og "sølv"tippet. Det er selvsagt ikke snakk om sølvgen, men en lysere blåfarge ytterst på hårspissene som gir et sølvskimrende utseende.
Sammenlikning av Korat og Russian Blue
Ved første øyekast kan Korat og Russian Blue likne hverandre. Det kommer i første rekke av at de begge er blå korthårskatter. Ved en nøyere sammenlikning vil man finne mange vesentlige forskjeller. Russeren har dobbel pels, Koratens er enkel. Russeren har trekantet, kileformet hode, mens Koratens hode har hjerteform. Russian Blue skal ha en slanktypet kropp, Koraten skal være middels kraftig. Russian Blue skal ha livlig grønne (smaragdgrønne øyne), mens Koraten skal ha klart grønne til ravfargede. Det er flere detaljer som kan nevnes, men det viktigste er nok pelskvaliteten. Når en tenker på kattenes opprinnelse er det også ganske logisk. Russeren stammer fra kjølige, nordlige breddegrader og trenger en dobbel pels for beskyttelse mot kulde. Koraten stammer fra varme strøk i Thailand og har derfor utviklet en enkel pels.
Russian Blue skal bare finnes i en fargevariant - ensfarget blå
En Russian Blue skal være blå, andre fargevarianter er rett og slett ikke rasetypisk. Dette er også nå vedtatt av FIFe etter forslag fra Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR). Blåmasket siameser har vært brukt for å øke avlsmaterialet i rasen i startfasen. Maskegenet er recessivt, det vil si at det kan ligge skjult i linjene og dukke opp hvis genet kommer fra begge foreldrene. Det hender en gang i blant at blåmaskede kattunger dukker opp. Disse får nå automatisk avlsforbud ved registrering og kan ikke selges som annet enn kosekatter. Det er ikke forbud mot å avle på katter som bærer maskegenet.
En aristokratisk og intelligent katt
Russer-entusiaster hevder at rasen er spesielt aristokratisk og intelligent. Den kan være noe reservert, men liker godt å følge med i ting som skjer rundt den. Det sies at den helst fester seg til en person som den dyrker gjennom hele livet. Den er kanskje ikke den typiske familiekatt i familier med flere barn, men alt er som kjent avhengig av den enkelte katts oppvekst og sosialisering. Det fortelles om flere eksempler på tålmodige russere som finner seg i barns lek, uten å trekke seg tilbake.
Den Norske Russian Blue Klubben
Den Norske Russian Blue Klubben har ca 20 medlemmer for tiden. Det er et lite standhaftig miljø som har gode kontakter med russer-folk i andre land. Klubben gir ut medlemsbladet Tzar-katten.

Interesserte kan henvende seg til klubbens formann, Atle Borge, Bakkelifjellet 4, 1710 Sarpsborg, tlf: 69128107, eller til klubbens sekretær, Snorre Forsbakk, Kvitblikk, 8200 Fauske, tlf: 75642401.

Kilder: Ryska Posten, Katt Journalen 1/94,
The Complete Cat Encyclopaedia (Grace Pond),
Jeg har kat (Alice Heinsen, Otto Gundlev, P. Thode Jensen)

(Tidligere publisert i Aristokatt nr. 2, 1998)
Copyrigth © Lisbeth Falling

NYE OPPLYSNINGER - pr. 20. januar 2008 - er sendt inn av Eva Smith-Meyer:
På min ”vandring” på nettet kom jeg over den fine beskrivelsen av russeren! Artikkelen var flott satt opp og opplysningene stemte nok så noenlunde den gangen den ble skrevet
Men det er noen ”gamle” opplysninger som ikke lenger stemmer, - bl.a. det om familiekatt.
Det er mange år siden den ”ikke passet sammen med barn”.

Den Norske Russian Blue Klubben har ca 100 medlemmer
Leder:
Linnea Wang, tlf. +47-928 41 717 – e-post: linnea_wang@hotmail.com
Sekretær:
Eva Smith-Meyer, tlf. +47-33 47-37-16 – e-post: eva.smith-meyer@sandefjordbredband.net
Hjemmeside: http://www.russianblue.no


Fat cat

Vil du se dette en gang til, så trykk på katten !

BACK

Home Om katt Smaalenene Katteklubb Viktige linker NRRs hjemmeside
Kattefødsel Rød, creme & skilpaddevarianter Oppdretters ansvar Katta i sekken? Stamnavn
Parrings-tabell Gestation Chart Dommerseddel Enkel fargetabell for katt Regnbuebroen
Kattenavnsforslag Funny pages Huskeliste når du skal på utstilling ! Reidun's
Breedlist
Katters farge/mønster

LINKER - DIVERSE KATTERASER:
[Abyssiner & Somali] [Sølvfargene på Aby/Somali] [Hellig Birma] [Britisk Korthår] [Exotic] [Manx] [Norsk Skogkatt] [Maine Coon] [Russian Blue] [Blå perser] [Colourpoint perser] [Somali] [Somali2] [Sphynx]


Oppdatert: 30. november 2016
© WebMaster/Design: Reidun Svenssen - November '03