Dommerseddelen er et verdipapir!

Ta godt vare på dommerseddelen du får når du stiller ut katten din. Dersom det er snakk om et sertifikat, CAC, CAPE, o.l. er det ekstra viktig at du kontrollerer at seddelen inneholder kattens navn, sekretærens påskrift, dommerens underskrift og klubbens stempel, samt dato for utstillingen. Det skal også stå tydelig hvilket sertifikat katten har vunnet.

For at katter skal få gyldige titler og kunne gå videre i utstillingssystemet til nye titler må det kunne dokumenteres ved originale dommersedler. Disse skal du ha med deg på utstillinger og kunne vise fram for eventuelt oppflytting i klasser.

Når en tittel er oppnådd, skal man sende inn den gule delen av dommerseddelen til sin klubb. ALLE sertifikater for én tittel skal sendes inn samlet og så fort som mulig etter at tittelen er oppnådd. Klubbsekretæren skal kontrollere at alt er korrekt før det oversende NRR. På svenske utstillinger får man som regel bare én seddel uten gul kopi, da må man ta en tydelig kopi selv som sendes inn.

NRRs kontor melder at det dessverre forekommer en del feil, og at noen titler er dessverre oppnådd på feil grunnlag. Det er utelukkende utstillers eget ansvar å sørge for at dette er korrekt, og det er utstillingssekretariatet på den enkelte utstilling som er ansvarlig for å kontrollere at utstiller har korrekt antall sertifikater ved oppflytting i klasser. Utstillerens egen klubbsekretær har også et ansvar for å kontrollere at titlene er rettmessig oppnådd før papirene sendes inn til NRR. De vanligste feilene er at det mangler kontrasignering, eller sertifikater.

Dersom det oppdages feil, at en tittel ikke er oppnådd på korrekt grunnlag, mister katten tittelen og må ta sertifikater på nytt. Er feilen i en lav klasse, mister katten alle titler oppnådd etterpå og må starte igjen for eksempel med CAC. Informasjon om tittelsystemet skal man få fra egen klubb. Man finner det også på www.nrr.no under NRRs og FIFe’s lover.

Klubbene bør også ha et system for å kontrollere at utstillere melder på i korrekte klasser til utstillinger. Det er bl.a. en av hensiktene med at påmeldinger til utstillinger skal gå gjennom egen klubb.

April 2004
av Lisbeth Falling

Artikkelen har vært prestentert i Aristokatt

Beautiful gift from GodFat cat

Vil du se dette en gang til, så trykk på katten !

BACK

Home Om katt Smaalenene Katteklubb Viktige linker NRRs hjemmeside
[Kattefødsel] [Rød, creme & skilpaddevarianter] [Oppdretters ansvar] [Katta i sekken?] [Stamnavn]
[Parrings-tabell] [Gestation Chart] [Dommerseddel] Enkel fargetabell for katt< [Regnbuebroen]
Kattenavnsforslag Funny pages Huskeliste når du skal på utstilling ! Reidun's
Breedlist
ReyjaS CatHouse

LINKER - DIVERSE KATTERASER:
[Abyssiner & Somali] [Sølvfargene på Aby/Somali] [Hellig Birma] [Britisk Korthår] [Exotic] [Manx] [Norsk Skogkatt] [Maine Coon] [Russian Blue] [Blå perser] [Colourpoint perser] [Somali] [Somali2] [Sphynx]


Oppdatert: 30. november 2016
© WebMaster/Design: Reidun Svenssen - April '05