Når man kjøper en rasekatt er det en del forutsetninger som skal være til stede.
Selger har plikter og kjøper har rettigheter
Kjøpsloven gjelder også ved salg av dyr


Ingen kan si med sikkerhet om en rasekatt vil bli en topp utstillingskatt, eller om den vil gi perfekte kattunger, men dersom du som oppdretter selger en katt som rasekatt har kjøperen krav på å få korrekte opplysninger og dokumenter. Dersom du for eksempel hevder å selge en perser må du også levere en stamtavle som beviser det. I Norge er det stamtavler utstedt av Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) som er det mest vanlige, selv om det også finnes rasekattoppdrettere som er medlem i CFA og i små independent-klubber.
Sjekk at kattens dokumenter er riktige
Som kattekjøper bør du alltid forvisse deg om at den katten du skal kjøpe faktisk er registrert som rasekatt. Alle oppdrettere som er medlem i NRR-klubber er forpliktet til å selge katten med stamtavle, helseattest som ikke er eldre enn 6 måneder og NRRs standard kjøpekontrakt. Katten skal også være vaksinert og dokumentasjon på dette skal følge katten. Dersom den leveres før den er 12 uker må en veterinær ha skrevet under på at katten tåler å bytte hjem. En kattunge kan under ingen omstendighet leveres før den er 10 uker.

Det hender at en oppdretter ikke har stamtavler klare på leveringstidspunktet, men om du er i tvil bør du be om å få se kopi av stamtavlerekvisisjonen. I kjøpekontrakten skal det stå hvordan oppdretter skal levere stamtavlen.
Kjøpsloven
En kjøper av rasekatt har rett til å heve kjøpet eller be om erstatning dersom det er vesentlige mangler ved katten. § 17 i kjøpsloven har bestemmelser om ”varens” egenskaper – les kattens. Katten skal være i samsvar med krav til arten. Det vil for eksempel si at en perserkatt ikke kan være korthåret. En somali kan ikke være hvitflekket. En katt som er kjøpt til avlsbruk kan ikke ha en arvelig lidelse som hindrer slik bruk.

Oppdretteren har plikt til å informere om eventuelle mangler ved katten, men kjøperen har også et ansvar for å undersøke katten før kjøpet. Regelen om mangler gjelder også dersom oppdretteren har overdrevet sin markedsføring slik at dette også har hatt innvirkning på kjøpet. Som eksempel kan man tenke seg at oppdretteren har sagt at katten er en utstillingsstjerne og garantert vil bli best in show på et visst antall utstillinger og tatt en overdrevent høy pris. Dersom katten får elendige bedømmelser vil kjøperen kunne ha krav på refusjon av beløp.

Dersom man ikke mottar stamtavle til katten er dette å regne som en vesentlig mangel og kjøperen har rett til å heve kjøpet.

Oppdretteren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler katten innen rimelig tid og i henhold til kjøpekontrakten.

Når kjøperen har overtatt ansvaret for katten faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen bort ved at katten blir borte, skades eller blir syk som følge av hending som ikke beror på selgeren.

Dersom kjøper mener det er vesentlige mangler ved katten må dette varsles oppdretteren i rimelig tid etter overdragelsen. Dersom en åpenbar mangel ikke er varslet selgeren innen to år etter overdragelsen kan ikke kjøper kreve heving eller omlevering.
April 2004
av Lisbeth Falling

Artikkelen har vært prestentert i Aristokatt
Fat cat

Vil du se dette en gang til, så trykk på katten !

BACK

Home Om katt Smaalenene Katteklubb Viktige linker NRRs hjemmeside
Kattefødsel Rød, creme & skilpaddevarianter Oppdretters ansvar Katta i sekken? Stamnavn
Parrings-tabell Gestation Chart Dommerseddel Enkel fargetabell for katt Regnbuebroen
Kattenavnsforslag Funny pages Huskeliste når du skal på utstilling ! Reidun's
Breedlist
Katters farge/mønster

LINKER - DIVERSE KATTERASER:
[Abyssiner & Somali] [Sølvfargene på Aby/Somali] [Hellig Birma] [Britisk Korthår] [Exotic] [Manx] [Norsk Skogkatt] [Maine Coon] [Russian Blue] [Blå perser] [Colourpoint perser] [Somali] [Somali2] [Sphynx]


Oppdatert: 30. november 2016
© WebMaster/Design: Reidun Svenssen - April '05