Rødt, crème og skilpaddevarianter
- kjønnsbunden arv

 

 

Røde og crème katter har gjennom tidene hatt ulik popularitet hos de forskjellige rasene og ofte kommer populariteten i bølger. En av grunnene til denne variasjonen kan være omstendighetene rundt nedarving av disse fargevariantene. Rødt og crème er kjønnsbundet og oppfører seg på mange måter annerledes enn de andre fargene. Oppdrett av disse krever derfor en del grunnleggende kunnskaper om genetikk for at man skal lykkes.

De genetiske prinsippene bak rødt og crème
er faktisk ganske enkle å forstå og forholde seg til.

Kjønnsbunden arv
Det finnes to typer pigment hos katt:
· Eumelanin
· Phaeomelanin

Eumelanin kan defineres som svarte/brune pigmenter.
Dette nedarves uavhengig av kjønn.
Det svarte pigmentet ligger til grunn for svarte, blå, sjokolade, lilla, cinnamon, fawn, caramel, taupe og alle kombinasjoner av disse med andre anlegg som maskefarge (siam, burmeser, tonkaneser) med og uten hvitt, med og uten agouti (abyssiner, tabbyvarianter), med og uten sølv.

Phaeomelanin kan defineres som røde pigmenter.
Dette nedarves via det hunnlige kjønnskromosom - X-kromosomet.
Det røde pigmentet ligger til grunn for rødt, crème og skilpaddevarianter av alle farger, samt alle kombinasjoner av disse med andre anlegg som maskefarge (siam, burmeser, tonkaneser) med og uten hvitt, med og uten agouti (abyssiner, tabbyvarianter), med og uten sølv.

Kjønnsbunden fargegenetikk på katt kan vises skjematisk:


Hann (XY) Hunn (XX)
Ingen X-kromosomer m/rødt XY = svart XX = svart
1 X-kromosom m/rødt XY = rød XX = skilpadde
2 X-kromosomer m/rødt XX = rød

Svart Hanntegn Rød Hanntegn
SvartHunntegn Svarte hunner og hanner Svarte hanner, skilpadde hunner
Skilpadde Hunntegn Svarte hunner og hanner, skilpadde
hunner, røde hanner
Røde hunner og hanner, skilpadde
hunner, svarte hanner
Rød Hunntegn Røde hanner og skilpadde hunner Røde hunner og hanner
Hunn = Hunntegn Hann = Hanntegn (Skilpaddevarianter kan bare være hunnkatter)
Det er ikke her tatt hensyn til eventuelle andre recessive gener som for eksempel dilusjon som ville gitt en blåskilpadde i stedet for en svartskilpadde.
Skilpaddevarianter kan bare være hunnkatter
Som det kan lese ut av den skjematiske framstillingen blir det normalt ikke født skilpaddefargede hannkatter. Det har likevel vært tilfeller av hannkatter som ser skilpaddefargede ut. Det kan ha flere årsaker. Enten er det en kromosomfeil (XXY) - da vil katten med stor grad av sannsynlighet være steril, eller det kan være en "chimera" en katt som er et resultat av at to egg har smeltet sammen på et tidlig fosterstadium og derved gitt katten to sett med fargegener, slik at den kan se ut som en skilpadde. Det kan også være en rød katt med 'klumper' av rødt pigment som gjør at det ser ut som svarte flekker i det røde.

Idet rødt er kjønnsbunder, vil både hanner og hunner ha sine normale fargeanlegg i tillegg til det røde. Skilpadde hunnkatter er spennende fordi de i samme kull kan få både kjønnsbundne farger og ikke-kjønnsbundne, og de har derfor bred anvendelsesmulighet i forhold til ulike oppdretteres mål.

Er flere genetiske faktorer tilstede, for eksempel en klassisk tabbyskilpadde med anlegg for solid og dilusjon, kan utfallet i kullet bli svært forskjellig i forhold til valg av hannkatt.
Finnes det flere nyanser av rødt og crème?
Crème er fortynnet (en dilusjonsform av) rødt på samme måte som blått er fortynnet svart og lilla er fortynnet sjokolade. Teoretisk er det bare en dilusjonsform av rødt. Likevel kan det se ut til at crèmer etter lilla linjer blir lysere enn crèmer fra blå linjer. Endring i lys/mørk farge skyldes med stor sannsynlighet andre tilleggsgener (polygenetisk arv).

Man kan også fundere noe på om den crèmefargen som er tilstede på en blåskilpadde og en lillaskilpadde er forskjellig. For det blotte øyet ser i hvertfall crèmeflekkene lysere ut på en lillaskilpadde enn på en blåskilpadde. Dette har skapt en teori om at den røde fargen forandrer seg i forhold til svart, sjokolade, blått og lilla. Slik at vi kan snakke om en lysere rød farge som er beslektet med sjokolade, og en lysere crème som er beslektet med lilla. Dette er en teori som ikke på noen måte er vitenskapelig verifisert, men som oppdrettere jobber ut i fra. Det kan selvsagt hevdes at nyanseforskjellene er et resultat av oppsamlede polygener for eksempel lys crèmefarge fra lilla linjer. Det kan også skyldes den visuelle påvirkningen av den fargen som ligger opp til crème (blått er mørkere, lilla er lysere).
Synlige tabbymarkeringer på røde og crème katter
Det genet som hindrer at tabbytegninger vises, kalles for non-agouti. Det er dette genet som må være tilstede for at en katt ikke skal ha synlige tabbytegninger. I prinsippet har alle katter et tabby grunnmønster uansett om de er solidfarget, hvitflekket eller maskefarget. Non-agouti genet har bare effekt på eumelanin som gir de svarte fargevariantene med fortynninger. Effekten er minimal på phaeomelanin. Derfor vil alltid grunnmønsteret til en rød, crème eller skilpaddevariant være synlig til stor ergrelse for oppdrettere som ønsker å avle fram en jevn pelsfarge. I noen linjer klarer man likevel å avle frem en nokså jevn farge ved å samle polygener for svakest mulig synlig mønster. Det ser ut til at spottet og tigré grunnmønster er lettest å avle jevne. I noen linjer er mønsteret tilsynelatende borte, men det kan ha sin årsak i at det er introdusert et ticket grunnmønster som er vedlikeholdt, i stedet for klassisk tabby eller tigré. Man vet at dette blant annet er tilfelle på røde og crème burmesere.

På noen røde og creme er tegningene så sterke at eierne velger å omregistrere en non-agouti (en rød) til rødtabby for å konkurrere som dette på utstillinger. Det er lett å bli forvirret og tro at katten kan gi tabby, noe den selvsagt ikke kan gjøre med mindre den pares med en tabby fordi agouti (tabbymønstret) dominerer over solidfargede.
Kilde:
Genetikkurs ved Britt Hagar Alvestad og Ole Magne Grytvik
Februar 2002
Copyrigth © Lisbeth Falling


Klikk HER for å lese om flere farger
Fat cat

Vil du se dette en gang til, så trykk på katten !

BACK

Home Om katt Smaalenene Katteklubb Viktige linker NRRs hjemmeside
Kattefødsel Rød, creme & skilpaddevarianter Oppdretters ansvar Katta i sekken? Stamnavn
Parrings-tabell Gestation Chart Dommerseddel Enkel fargetabell for katt Regnbuebroen
Kattenavnsforslag Funny pages Huskeliste når du skal på utstilling ! Reidun's
Breedlist
Katters farge/mønster

LINKER - DIVERSE KATTERASER:
[Abyssiner & Somali] [Sølvfargene på Aby/Somali] [Hellig Birma] [Britisk Korthår] [Exotic] [Manx] [Norsk Skogkatt] [Maine Coon] [Russian Blue] [Blå perser] [Colourpoint perser] [Somali] [Somali2] [Sphynx]


Oppdatert: 30. november 2016
© WebMaster/Design: Reidun Svenssen - Januar '02