Reidars SpaceNet
[Prestens minnetale]
[Monas minnetale]
[Salmer & sanger]

Wenche & Reidar

RoseLeo Vekten
LINKER:
[Reidars SpaceHome] [Wedding 1] [2] [3] [4]
[Reidars Favorittsang] [Julen 2001] [Barnedåp] [Slektstevne]
[Prestens minnetale] [Monas minnetale]
[Mamma Janna in memory] [Mona] [Reidun] [Reidun's Cat Site] [Hovedside - Family]


E-post
Updated: 4th of February '17
© Reidun Svenssen - 14th of March 2001