Repetisjon av Easy Mind System (EMS)
og hvordan det brukesDet er kun én korrekt måte å skrive kodene på:

Raser
skal skrives med tre STORE bokstaver; ABY, BUR, PER, NFO osv

Farger
har små bokstaver; n, a, b, dy, ns og et, cm osv. Her skal de to bokstavene for farve stå tett inntil hverandre.

Mønster, øyenfarve, halelengder, ører og pels
skrives med tosifrete tall i forskjellige serier:

Mønster: med hvitt fra 01 osv, tabbymønster fra 11 osv og 21 osv, masket fra 31 osv

Halelengder: fra 51 osv

Øyenfarve: fra 61 osv

Ører: fra 71 osv

Pels: fra 81 osv

Det skal være mellomrom mellom disse tallkodene og de skal stå i kronologisk orden med laveste kode først.
Det skal også være mellomrom mellom RASE og FARVE, og mellom FARVE og MØNSTER (d.v.s. tallkodene)

Eksempler:
PER e 01
EXO h 21 33
NFO n 09 23
BKH w 62
BML fy 11 31
OSH js 22
MAN ns 02 21 51 64

Av bokstaver i alfabetet er det fremdeles noen ledige hvis det skulle dukke opp nye farver en gang i fremtiden,
og tallseriene 41 og 91 er ledige for andre ting som måtte dukke opp … (hva nå det måtte være

Og sist, men ikke minst:
Kodene skal ALDRI deles og brukes "stykkevis og delt", men ALLTID være fullstendig.

Dessverre registrerer jeg at det slurves litt med EMS-koder,
noe jeg synes er sørgelig, siden vi nå har hatt systemet i 26 år
og det var NRR som fremmet og fikk godkjent forslaget i FIFe.
At mange andre klubber og forbund er gått over fra egne registreringskoder til EMS,
burde borge for systemets brukbarhet,
og da ville det glede meg om i alle fall norske medlemmer bruker systemet riktig.
Jeg håper at dette nå respekteres.

---------------------------------------

Ser ut til at AR har klargjort dette med doble stamnavn,
- se klipp fra Aristokatt og paragrafen det henvises til:

4 Stambøkene

4.1. Beskrivelse av stambok og stamtavle
Stamboken er et fullstendig register over katter.
Det kreves fullstendig informasjon om katten:
dvs. kattens navn, stamnavn, fullstendig registreringsnummer inklusive registreringsorganets identitet,
kjønn, fullstendig EMS-kode og fødselsdato.
For katter født etter 01.01.2007
er det påkrevd med identitetskoden til begge foreldrene i henhold til § 3.4,
og de skal innføres i stamboken med unntagelse av de katter det er referert til i § 4.6.2.
En utskrift av stamboken som gjelder en individuell katt er en stamtavle (se § 4.5).
En katt kan aldri bære et annet stamnavn enn oppdretter­ens.

Med oppdretter menes den som eier hunnkatten ved paringstidspunktet.
Imidlertid kan en oppdretter gi kjøperen av en drektig hunnkatt tillatelse
til at kattungene regis­treres under den nye eiers stamnavn.

Til slutt teksten i godkjenningsbrevet:
NRR gratulerer med stamnavnet:
Det er ført inn i FIFes register den 22. april, 2013.
Stamnavnet sammen med avkommets navn skal stå på alle offisielle papirer,
så som kjøpekontrakt, helseattest, påmelding til utstilling o.l. og skal alltid plasseres foran kattens navn.
NO* er en del av stamnavnet og skal aldri fjernes (”glemmes”!), verken i annonser, hjemmesider, bannere, plagg, burutstyr e.l.
Det skal ikke være mellomrom mellom NO* og stamnavnet.
Vi viser for øvrig til regler vedr. stamnavn*) og oppdrett på FIFe’s og NRRs hjemmesider.
Lykke til med oppdrettet!

Eva Minde
Odvar Solbergs vei 170
NO-0973 OSLO
Tel: +47 22 10 67 14
Mob: +47 928 99 869
e-mail: eva.minde@gmail.com


Les også dette:
Starten på EMS-systemet
EMS-systemet - 25 år
*** *** ***
EMS-koder.pr.august'12 (oversiktlig norsk side)
*** OBS ***
Denne siden har blitt endret ved å fjerne de gamle kategoriene som ikke er i bruk lenger.
De hadde ingen betydning i alle fall på denne siden.
*** Sjekk alltid FIFes egen side for nyere oppdateringer ***
FIFes EMS-koder (alle raser oppdatert)
FIFes hovedside


LINKER:
[Katteartikler] [Kattefødsel] [Oppdretters ansvar] [Katta i sekken?] [Stamnavn] [Dommerseddel] [Regnbuebroen] [Allergi]
DIVERSE KATTERASER:
[Abyssiner & Somali] [Sølvfargene på Aby/Somali] [Hellig Birma] [Britisk Korthår] [Exotic] [Manx] [Norsk Skogkatt] [Maine Coon] [Russian Blue] [Blå perser] [Colourpoint perser] [Somali] [Somali2] [Sphynx] [Rød, creme & skilpaddevarianter]
ANDRE NYTTIGE LINKER:
[Smaalenene Katteklubb] [Kattenavnsforslag] [NRR´s hjemmeside] [Reidun´s hovedside] [Reidun´s Cat Site] [Reidun´s Breedlist] [Catlover´s Mail & URL registry] [Mail]


Paw
Oppdatert 3. september 2017

© Reidun Svenssen - Januar 2017