Farvel til kjæledyret?

Av Erik Kvernstad, siv.ing.

 

Artikkel fra Dyrenett.no som omtaler nettopp bruken av Petal Cleans

Husdyr regnes for å være blant de store kildene til allergener innendørs. Dessverre kan man regne med at omkring 15% av voksne og over 50% av barn er allergisk overfor husdyr. I Norge er det grunn til å tro at over en million mennesker lider av en eller flere overfølsomhetssykdommer, hvorav dyreallergi har en stor andel. Denne plagen kan man regne med vil doble i løpet av de neste 10 år som følge av økende tilbøyelighet til utilstrekkelig immunforsvar hos yngre mennesker.

Ett minutt dyreallergi

Allergiske lidelser er resultatet av en overreaksjon fra immunsystemet på eksterne stoffer som kroppen finner fiendtlige. Det er to typer allergiske reaksjoner hos mennesker på husdyr:

Type 1 karakteriseres ved produksjon av immunoglobuliner E (IgE), en type antistoff, som dekker visse celler kalt histaminer. Histaminene får blodårene til å utvide seg og avsondre væske inn i det omkringliggende kroppsvevet. Klassiske symptomer på en Type 1 allergisk reaksjon hos et menneske på et husdyr er rennende nese, nysing, hvesing og astma når denne væsken begrenser lungenes kapasitet.

Type 4 allergier omfatter hud-reaksjoner ved kontakt med katter, hunder, mindre dyr eller fugler. Forsvarscellene her kalles T-lymfocytter og macrophages og reagerer med de allergen-utløsende mekanismene som forårsaker opphovning og kløe - typiske symptomer assosiert med utslett, eksem og atopisk dermatitt.

Hva er årsakene til dyreallergi?

Alle dyr med pels eller fjær kan forårsake reaksjonen, men katter har en tendens til å forårsake de største reaksjonene, etterfulgt av hannkaniner, marsvin og hamstre, fugler, hunder og hester, samt hunner fra mindre dyr. Det er ikke som mange tror hårene i pelsen eller fjærene i seg selv som er årsak. Reaksjonene kommer fra kraftige allergener i dyrets spytt, svettekjertler, urin eller ekskrementer. De mikroskopiske allergenene kommer ut i luften og forurenser derved omgivelsene.


-de mikroskopiske allergenene finnes ikke bare på pelsen til dyret,
de kommer også ut i luften og derved inn i menneskets luftveier.

Noen av de luftbårne allergenene legger seg som støv på tepper og møbler. Imidlertid er dette bare en liten del av det som finnes i luften så støvsuging alene kan ikke rengjøre omgivelsene tilstrekkelig til å redusere symptomene til den allergiske personen. Nylig har studier i USA vist at selv om bruk av HEPA filtre, sengetrekk, og utestengning av dyret fra soverommet reduserer allergennivået, fortsatte symptomene hos den allergiske personen.

Er det mulig å fjerne allergenene i pels eller fjær?

I England har man greid det. For litt over to år siden fant to forskere; Mary Lloyd og David Munden, frem til en sammensetning av naturprodukter med en helt unik egenskap (Petal Cleanse) : Når dyrepelsen (eller fuglefjærene) fuktes med denne væsken kapsles de positivt ladede allergenene inn og kan rett og slett tørkes vekk. Testing viste at gjennom en periode på 3 uker ble allergenkonsentrasjonen i luften redusert med over 50%, og dette har vist seg å være tilstrekkelig til å lette symptomene for over 97% av de som lider av dyreallergi.  (PETAL CLEANSE)
Trykk på esken og du blir koblet opp til produsentens hjemmesideLINKER:
[Katteartikler] [Kattefødsel] [Oppdretters ansvar] [Katta i sekken?] [Stamnavn] [Dommerseddel] [Regnbuebroen] [Allergi]
DIVERSE KATTERASER:
[Abyssiner & Somali] [Sølvfargene på Aby/Somali] [Hellig Birma] [Britisk Korthår] [Exotic] [Manx] [Norsk Skogkatt] [Maine Coon] [Russian Blue] [Blå perser] [Colourpoint perser] [Somali] [Somali2] [Sphynx] [Rød, creme & skilpaddevarianter]
ANDRE NYTTIGE LINKER:
[Smaalenene Katteklubb] [Kattenavnsforslag] [NRR´s hjemmeside] [Reidun´s hovedside] [Reidun´s Cat Site] [Reidun´s Breedlist] [Catlover´s Mail & URL registry] [Mail]


Paw
Oppdatert 29. november 2016
© Reidun Svenssen - August 2007