Skal du søke stamnavn?
Hvis du har fått deg en hunnkatt som du planlegger å bruke i avl, må du ha et stamnavn for å få kattungene registrert i NRR og utskrevet stamtavler. Det kan lønne seg å være ute i god tid i tilfelle du får avslag første gang og må vente en måned før ny søknad kan bli behandlet. Det er imidlertid mye du kan gjøre selv for å unngå å få avslag.

Først og fremst bør du lese NRRs og FIFes stamnavnreglement, der er det beskrevet hvordan stamnavnet kan ”se ut”. (www.nrr.no/: Om NRR, Lover, FIFes og NRRs stamnavnreglement). I Norge skal stamnavnet stå foran kattens navn, og det kan ikke inneholde mer enn to ord og tilsammen ikke mer enn 15 anslag, d.v.s. bokstaver, mellomrom eller apostrof. Det er viktig å ha klart for seg at når et stamnavn først er godkjent i FIFe, kan det ikke endres, byttes eller overføres. En oppdretter kan kun ha ett stamnavn.

Foran stamnavnet vil det stå en NO* (godkjent fra 1.1.2009), og disse anslagene kommer i tillegg til de 15.
OBS! De som fikk sitt stamnavn før 1976 har ikke noe tilføyelse til selve stamnavnet. Fra 1976 til 2008 har (N) vært brukt i tillegg til stamnavnet. Grunnen er at det på 80-tallet var et sekretærskifte i FIFe som ikke gikk helt som smurt, slik at nyvalgt sekretær måtte innføre et nytt system for godkjennelse av stamnavn.
NO* og (N) er en del av ditt stamnavn og er påbudt å bruke i alle sammenhenger der stamnavnet brukes skriftlig, - som for eksempel i utstillingspåmeldinger, annonser, artikler, billedtekster, på brevark, nettsider og bannere.

Tidligere var det tillatt også å sette stamnavnet bak kattens navn, og da kunne stamnavnet ha tre ord, men ett av dem måtte være en preposisjon (av Shin Hills, fra Baardsrud, af Skrim, of Noshan, von Middelfart, van der Norkind, de Lafleur, do Estoril o.s.v.) Det er derfor et finnes endel norske stamnavn som ser slik ut. Ett stamnavn er sogar godkjent for å plasseres både foran og bak kattens egennavn; ”Little Fuzzy …. of Sunny Dome”. Dette ble ganske komplisert, så regelen om enten foran eller bak ble innført.

Når du så har klart for deg hva som er tillatt, gjelder det å finne stamnavnforslag. Søknaden skal helst leveres med minst tre alternativ, slik at hvis det første er opptatt eller ligner til forveksling (skriftlig og muntlig) på et tidligere godkjent stamnavn, kan kanskje nr. 2 eller 3 finne ”nåde” for godkjennelse. Det er mange muligheter når man skal finne et stamnavn. Noen lager et anagram av sitt eget navn, d.v.s. snur rundt på bokstavene og danner helt nye ord, Sonja Bargel for eksempel ble til Song el Jabar, Mathisen til Nesithams, Turid Dahlen til Turdahlen. Familiens forbokstaver kan også settes sammen til nye ord, Pjewiks er satt sammen av Per, Jørgen og Edel Wik, ReyjaS er dannet av Reidun (y = og på spansk) Jan Svenssen.

Oversettelse av norske navn til andre sprog er en annen mulighet, ”Connoisseur” er fransk oversettelse av ”Kjenner”, og ”de Ballena Ciudad” er spansk for ”fra Hvalstad”. Andre bruker et stedsnavn de er knyttet til, et gårdsnavn, et fjell, en elv el.l. Noen går løs på atlas eller ordbøker for å finne et navn fra det landet rasen kommer ifra; Teheran (perser), Christianias (skogkatt), El Badari (abyssiner).

Det er ikke lurt å avlede stamnavnet fra en rase, ”Siachar” (siam og chartreux) eller farve (of Black Beauty, Silver Cat). Det kan nok passe i øyeblikket, men ingen vet hva fremtiden bringer. Et stamnavn er oppdretterens eiendom livet ut og endatil beskyttet i 20 år efter ens død. Mange har gått over til andre raser og blir da ved det stamnavnet som er utledet av en annen rase, for eksempel ”av Persicum”. Idag holder oppdretteren på med Maine Coons. ”Black”, ”Silver” og ”Blue” er yndete ord å putte i et stamnavn. I og med at alle disse farver finnes i mange raser, vil de assosieres med en katt som har en av disse farvene. Begynner man da med en rase eller farve som ikke er sort, sølv eller blå, kan stamnavnet virke misvisende. Det er bedre å flette farven/mønstret inn i kattens navn isteden (Shanholmens Smokey Zodiac eller Tortie Arcenciel av Furufjell).

Neste skritt når du har dine alternativer klare, er å sjekke om de er registrert eller ligner til forveksling på et tidligere godkjent stamnavn. Dette kan du gjøre ved å gå inn på NRRs og FIFes hjemmesider. (www.nrr.no/: Om katt, Rasekatter, Stamnavn. Her ligger en lenke til FIFes stamnavnside). På begge disse sidene ligger utførlig forklaring om hvordan man skal søke, spesielt når det gjelder de norske bokstavene æ, ø og å.

Et stamnavn kan kun registreres når ikke noe identisk eller lignende stamnavn, som kan gi grunn til misforståelser, er innført i FIFe’s Book of Cattery Names (BCN) tidligere. Med ”lignende” menes her både skrivemåte og uttale.

Når du søker i NRRs stamnavnliste bør du søke med forskjellige skrivemåter, f.eks. både Mokka og Mocca, Schan/Shan o.s.v. Er Mokka eller Schan godkjent, vil du ikke få godkjent Mocca eller Shan. Det er alltid stammen av navnet som gjelder, slik at det ikke nytter å bruke ”av Solsiden” og ”Solsidens” som to alternativ, er ”Solsiden” godkjent tidligere, blir begge alternativ strøket.

Når du skal søke i FIFes stamnavnliste er det flere ting å passe på. De norske og danske bokstavene æ, ø og å vil være skrevet som ae, o/oe eller a/aa. Når ditt ønske begynner med en av disse bokstavene, må du altså søke med ae, o eller a/aa som forbokstav. Det kan også være lurt å søke med svensk/tysk ä og ö. Også når æ, ø, å finnes inni ordet, kan det være lurt å søke med de alternative bokstavene.

Du kan jo selv gå inn på FIFe-listen og søke på f.eks. "Bjørkåsen" (oppført som Bjorkasen), "Sørbråten" (Sorbraten), eller "Tømmerliskjæret " (Tommerliskjaeret) eller noen av de andre fra den norske listen som begynner på Æ, Ø eller Å og se hva du får opp. Ønsker du et stamnavn som består av to ord, bør du søke både som ett og to ord, f.eks. Fairy Tales og Fairytales, Silver Blossom og Silverblossom. Du kan også søke på ordene hver for seg, (Fairy, Tales, Silver, Blossom), for å være sikker på at ditt forslag ikke blir forkastet fordi det ligner for mye på et allerede registrert.

Siste steg i prosessen er å skrive søknaden. Gå inn på NRRs hjemmeside, www.nrr.no/: Om NRR, Skjema, Word dokument (eller PDF hvis du vil fylle ut for hånd), og let nedover i rubrikken ”Skjemaer til bruk for enkeltmedlemmer” til du kommer til ”Søknad om stamnavn”. (Hvis du ikke har tilgang til internet, kontakter du klubbsekretæren for å få tilsendt skjema.) Dette fyller du ut, printer, undertegner og sender til klubbsekretæren din sammen med kopi av kvittering for at avgiften er betalt til NRRs konto. Sender du inn søknaden innen den 10. i måneden (unntatt juli), vil du som regel ha ditt nye stamnavn innen utgangen av måneden, eller litt ut i den påfølgende.

Så får man håpe at du får et stamnavn du blir fornøyd med, og lykke til med ditt nye oppdrett!
Oktober 2008
Copyrigth © Eva Minde
Fat cat

Vil du se dette en gang til, så trykk på katten !

BACK

Home Om katt Smaalenene Katteklubb Viktige linker NRRs hjemmeside
Kattefødsel Rød, creme & skilpaddevarianter Oppdretters ansvar Katta i sekken? Stamnavn
Parrings-tabell Gestation Chart Dommerseddel Enkel fargetabell for katt Regnbuebroen
Kattenavnsforslag Funny pages Huskeliste når du skal på utstilling ! Reidun's
Breedlist
Katters farge/mønster

LINKER - DIVERSE KATTERASER:
[Abyssiner & Somali] [Sølvfargene på Aby/Somali] [Hellig Birma] [Britisk Korthår] [Exotic] [Manx] [Norsk Skogkatt] [Maine Coon] [Russian Blue] [Blå perser] [Colourpoint perser] [Somali] [Somali2] [Sphynx]


Oppdatert: 30. november 2016
© WebMaster/Design: Reidun Svenssen - Oktober '08