Katters farge og mønstre
Kan man vite hvilken farge kattungene vil få ?


Ja, det er mulig.
Nå er kattegenetikk et stort kunnskapsfelt med kompliserte teorier
og matematiske utregninger.
Vi tar ikke mål av oss til å komme med den komplette kattegenetikk her.
Er man spesielt interessert finnes det en del litteratur som kan anbefales
bl.a. Roy Robinson´s Genetics for Cat Breeders, 3rd edition, ISBN 0 7506 3540 1.

 

 

Noen enkle regler


Dominant
*~*~*

Det holder at den ene av foreldrene har genet for at egenskapen skal bli synlig.
Recessivt
*~*~*
Et recessivt, eller vikende gen, må komme fra begge foreldrene. Det recessive genet kan være usynlig
hos begge foreldrene, for eks. kan to sorte katter gi blått avkom dersom begge har blått gen.
Et recessivt gen kan også være usynlig på stamtavlen, og ligge mange generasjoner bak.
Da rasen somali ble anerkjent, hadde langhårede abyssinere dukket opp nå og da i abyssinerkull
gjennom svært mange generasjoner
Hvitt
*~*~*
Hvit pelsfarge dominerer over alle andre pelsfarger hos katt. To hvite katter uten anlegg for andre
pelsfarger, gir kun hvite unger.
Hvis en av foreldrene til en hvit katt har en annen farge enn hvitt, bærer den hvite katten denne fargen.
Hvis faren er sort, vil man ved å parre den med en hvit hunn, kunne få både sorte og hvite unger.
Genet for hvit farge, kan gi døvhet. Det er derfor vanlig å parre hvite katter med andre farger for
å minske sjansen for at døvhet oppstår.
Hvite katter som brukes i avl eller stilles ut, må ha attest fra veterinær som viser at katten ikke
er døv.
Hvite flekker
*~*~*
Genet som gir hvite flekker dominerer over genet som gir ensfarget pelsfarge.
Sølvfarge
*~*~*
Sølvfargene (smoke, ticket, tippet, shaded, tabby osv) dominerer over alle andre farger, unntatt hvitt
og hvite flekker.
En katt med sølvfarge har alltid hvit bunnfarge, men fargebåndene på hvert hårstrå kan ha alle farger,
- sort, blå, rød, lilla, créme, sjokolade, skilpadde osv.
Tabbyvarianter / agoutikatter
*~*~*
Tabbymønster dominerer over solidfargene.
Tabbymønster har ulik struktur. Det er klassisk tabby, tigret, ticket og spottet.
Ticket er den mest dominante, og tigret/spottet dominerer over klassisk tabby.
Solidfargede
*~*~*
Med solidfargede menes sorte, blå, røde, skilpadde osv. Solidfarge dominerer over maskefarge
(siamesertegninger).
Maskefarge (siamesertegninger)
*~*~*
Maskefarge, også kalt "points", er et recessivt gen.
Det betyr at når en katt med siamesertegninger parres med en homozygot ensfarget katt, får ikke kattungene
siamesertegninger, men de vil være bærere av denne egenskapen.
Sort
*~*~*
Sort dominerer over blått sjokolade og lilla.
Blått og sjokolade
*~*~*
Blått og sjokolade dominerer over lilla.
En homozygot blå parret med en homozygot sjokolade, gir bare sorte avkom, men alle avkommene
vil bli bærere av både blått og sjokolade.
Lilla
*~*~*
Lilla dominerer ikke over andre farger.
Rødt og créme
*~*~*
Rødt dominerer over créme.
Rødt og créme er kjønnsbestemte farger. Parret med andre farger som sort, blått og lilla, kan
resultatet bli skilpaddefargede avkom.
Disse fargevariantene er alltid hunnkatter, og har en melert fargeblanding med rødt og sort, créme
og blått, osv.
En skilpaddefarget katt har både sort og rødt gen, og mulige farger/kjønn på kattungene i kullet
hennes, kan forutsies alt etter hvilken farge hannkatten har. Se egen oversikt.
Se mer om rødt, creme og skilpadde.
Pelslengde / pelsstruktur
*~*~*
Kort pels dominerer over lang pels. Glatt (slett) pels dominerer over krøllet.
Kombinasjon av flere egenskaper
*~*~*
I mange raser kombineres flere av de ovenstående egenskaper.
For eks. når en driver med oppdrett av ragdoll, bør en kjenne til hvitflekksgenet, maskegenet og
forholdet mellom de forskjellige maskefargene (sort dominerer over blått, osv).
Polygener
*~*~*
I tillegg til de egenskaper som er nevnt ovenfor, er det en mengde egenskaper som ikke er klart
dominante, eller vikene (recessive) gener.
For eks. intensiteten på pelsfargen, jevnheten i pelsen, fargen på underpelsen, øyenfargen, størrelsen
på katten osv.
Dette er egenskaper som styres av såkalte polygener, (smågener, eller pluss-og minusgener).
For å bli god oppdretter, bør en skaffe seg kunnskaper om de linjene en arbeider med, for å kunne
styre valgene av avlspartnere ut fra hvilke polygener en antar er tilstede. Det er derfor å anbefale
at man starter med en rase, og helst spesialiserer seg på en fargevariant til å begynne med, slik
at man kan opparbeide seg kunnskaper.
Hvis man som ny oppdretter gaper over for mange raser og fargevarianter, kan en for miste
oversikten. Nettopp fordi det er så mange raser og fargevarianter som er godkjent som rasekatter,
er det et veldig stort spekter å velge ut fra.
For bare noen tiår tilbake, var antallet raser og fargevarianter betydelig mindre.
For eks. fantes siameseren bare i brunmasket, blåmasket, sjokolademasket og lillamasket.
De som drev oppdrett på siameser den gang, var som regel spesialister på en, toppen to fargevarianter.
Nå er siameseren godkjent i bl.a. alle skilpaddevarianter, rødt og créme, og alle tabbymønstrene.
Det samme kan sies om mange andre raser.
Enda et eksempel: Britisk Korthår var til å begynne med kun godkjent i fargen blå (British Blue)
Idag finnes rasene i alle solidfargene, med eller uten hvitt, alle tabbyvarianter, sølvfarger og alle
maskefargene. Det er svært få som har spesialisert seg på den opprinnelige fargen, blå.
Det som skjer når en ny fargevariant (eller fargerekke) introduseres, er at andre raser benyttes
for å tilføre den nye fargen/mønstret.
Dette fører nødvendigvis til at en serie med "ukjente" polygener tilføres.
Dette kan igjen gi egenskaper som man i tidligere generasjoner brukte mange år på å bli kvitt.
*~*~*~*~*
Kilde: Kattekatalogen v/Lisbeth Falling og Elin Skøyen
Etter avtale - litt omarbeidet av Reidun Svenssen
pawbar2.gif
Gruppeinndeling for:
Skogkatt, Maine Coon, Tyrkisk Van og alle Rex typer
Klikk her !

Enkel genetisk fargetabell for katt:
Klikk her !


BACK TOPP NEXT

Home Om katt Smaalenene Katteklubb Viktige linker NRRs hjemmeside
Kattefødsel Rød, creme & skilpaddevarianter Oppdretters ansvar Katta i sekken? Stamnavn
Parrings-tabell Gestation Chart Dommerseddel Enkel fargetabell for katt Regnbuebroen
Kattenavnsforslag Funny pages Huskeliste når du skal på utstilling ! Reidun's
Breedlist
Katters farge/mønster

LINKER - DIVERSE KATTERASER:
[Abyssiner & Somali] [Sølvfargene på Aby/Somali] [Hellig Birma] [Britisk Korthår] [Exotic] [Manx] [Norsk Skogkatt] [Maine Coon] [Russian Blue] [Blå perser] [Colourpoint perser] [Somali] [Somali2] [Sphynx]


Oppdatert: 30. november 2016
© WebMaster/Design: Reidun Svenssen - Juli '98